U nás v nejlepších rukou

Služba je poskytována seniorům od 60-ti let, kteří mají sníženou soběstačnost z důvodu věku a jejichž zdravotní či sociální situace jim neumožňuje samostatné bydlení bez pomoci jiné fyzické osoby.

Posláním Domova pro seniory je poskytování pobytové sociální služby v nepřetržitém provozu, zaměřené na podporu při naplňování potřeb seniorů, kteří mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, a jejich situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. Posláním je také vytvářet pro seniory příjemné prostředí s ohledem na jejich individuální potřeby, podporovat co nejvíce jejich samostatný a důstojný způsob života, udržet a rozvíjet sociální konta.

Taking care of disabled
Retirement House

Naším cílem je podporovat pocit bezpečí uživatelů z hlediska sociální a zdravotní péče. Poskytnout jim zázemí, pocit bezpečí a jistoty. Napomáhat adaptaci uživatelů na nové prostředí. Spolupracovat s uživateli, jejich rodinami a blízkými osobami, udržet sociální vazby našich klientů na rodinu a přátele. Přiblížit klienty co nejvíce běžnému způsobu života podle jejich možností a schopností. Podporovat seberealizaci klientů podle jejich zájmů a schopností. Zachovat a posilovat jejich naučené dovednosti. Vytvářet podmínky pro smysluplné využití volného času, podporovat zájmy a aktivity klientů. Zvýšit individuální podporu klientů a poskytované služby pružně přizpůsobit potřebám klientů, zajišťovat a udržet individuální schopnosti klientů, v rámci individuálních plánů sledovat jejich vývoj.

Kontaktujte nás!

Naše služby

Ubytování

Ubytování

Uživatelé jsou ubytovaní ve dvoulůžkových pokojích s bezbariérovým WC a sprchovým koutem.

Zjistěte více

Stravování

Stravování

Uživatel má zajištěno celodenní stravování dle aktuálního zdravotního stavu a podle předem zveřejněného jídelního lístku.

Zjistěte více

Péče

Péče

Rozsah péče je individuální a je dán potřebami uživatele a mírou jeho závislosti na péči.

Zjistěte více

Aktivizační činnost

Aktivizační činnost

V rámci aktivačně terapeutických programů (individuálních i skupinových) se uskutečňují různé pravidelné i jednorázové akce.

Zjistěte více

Nejčastější dotazy

Jak rychle mohu být do domova přijat?

Rychlost přijetí závisí na tom, jak rychle je žadatel schopen předložit žádost o umístění a vyjádření  praktického lékaře. Následně, pokud je v domově volné místo, tak může klient nastoupit okamžitě. Pokud v zařízení není  vhodné volné místo, žadatel a jeho rodinní příslušníci budou kontaktováni jakmile se místo uvolní.

Je podmínkou přijetí přiznání příspěvku na péči?

Přiznání příspěvku na péči není podmínkou pro přijetí do domova.

Všechny dotazy