Jak rychle mohu být do domova přijat?

Rychlost přijetí závisí na tom, jak rychle je žadatel schopen předložit žádost o umístění a vyjádření  praktického lékaře. Následně, pokud je v domově volné místo, tak může klient nastoupit okamžitě. Pokud v zařízení není  vhodné volné místo, žadatel a jeho rodinní příslušníci budou kontaktováni jakmile se místo uvolní.

Kolik mě bude pobyt v domově stát?

Klient přímo hradí pobyt v zařízení v ceně 295,- Kč/den, celodenní stravu v ceně 255,- Kč/den (tyto ceny jsou s podmínkami danými vyhláškou č. 505/2006 Sb.). Uživatel, který je příjemcem příspěvku na péči dále hradí za poskytování péče a to ve výši přiznaného příspěvku.
V případě zájmu klienta o fakultativní služby poskytované nad rámec standardní péče bude připravena nabídka těchto služeb včetně nákladů na jejich poskytnutí a s klientem bude uzavřena smlouva na jejich poskytování.

Je podmínkou přijetí přiznání příspěvku na péči?

Přiznání příspěvku na péči není podmínkou pro přijetí do domova.

Pomůžete mi s přiznáním příspěvku na péči?

Ano, sociální pracovnice našeho domova jsou připraveny Vám pomoci s vyřízením žádosti o příspěvek na péči. Tato pomoc je pro Vás samozřejmě zdarma.

Jaké dokumenty musím předložit pro přijetí do domova?

Pro přijetí si musíte vyplnit Žádost o umístění a zajistit si  vyjádření praktického lékaře. Dále bude dobré, pokud si připravíte kopii přiznaného příspěvku na péči a důchodový výměr.

Co když můj důchod nestačí na pokrytí plateb za pobyt v domově?

V případě, kdy klient pobytového zařízení sociálních služeb nemá vlastní příjem nebo příjem nepostačuje k zaplacení plné výše úhrady za ubytování a stravu, umožňuje zákon v § 71 odst. 3, aby se poskytovatel služby dohodl na spoluúčasti na úhradě nákladů s jinými osobami.
Spolupodílet se na úhradě nákladů může jakákoliv fyzická nebo právnická osoba, která souhlasí s uzavřením smlouvy o spoluúčasti, podmínkou není příbuzenský vztah mezi fyzickými osobami. Částka doplatku je použita celá k zaplacení stanovené úhrady, nesčítá se s příjmem klienta, a tudíž se z ní ani nevypočítává zůstatek 15% z příjmu.

Kolik a jaká strava je v domově poskytována?

V domově se podává 4x denně racionální strava z toho nejméně jedna teplá.

Mohu si v domově sám vařit nebo připravovat jídlo?

Ne, klienti si v domově sami stravu připravovat nemohou. Na pokoji mohou mít ale rychlovarnou konvici a uvařit si čaj či kávu. Samozřejmostí je ale káva a čaj připravené personálem.

Mohu si vzít svůj nábytek nebo další osobní věci?

Z hygienických, bezpečnostních ale i estetických důvodů je domov vybaven vhodným nábytkem. Klienti si do domova mohou vzít pouze osobní drobnosti na dovybavení pokoje – obrázky, květiny, fotografie apod.

Mohu si vzít do domova své domácí zvíře?

Ne, z hygienických a bezpečnostních důvodů není pobyt zvířat v domově povolen.

Kdo a kdy může přijít na návštěvu?

S ohledem na klid a bezpečí klientů jsou návštěvy v domově možné každodenně mezi 8 – 20 hodinou.

Kdy a jak mohu domov krátkodobě opustit?

Domov lze opustit kdykoliv, po předchozím nahlášení ošetřujícímu personálu. Delší nepřítomnost je potřeba hlásit minimálně 2 dny předem, z důvodu odhlášení stravy. V opačném případě by strava musela být účtována.

Jak je zajištěna lékařská péče?

Praktický lékař dochází pravidelně 1x týdně, akutní péče je zajištěny prostřednictvím lékařské záchranné služby.