Pokud Vás zaujala nabídka našich služeb a chcete-li je využít, začněte tím, že vyplníte Žádost o umístění pro pobytové služby a zajistíte si vyjádření Vašeho praktického lékaře. Dále Vás požádáme o vyplnění Souhlasu se zpracováním osobních údajů. Připravte si také kopii Důchodového výměru (případně kopii aktuálního dokladu o provedení výplaty důchodu) a v případě že Vám byl přiznán příspěvek na péči kopii Rozhodnutí o přiznání příspěvku na péči. Podrobné informace o umístění i nabízených službách získáte u sociální pracovnice při kontaktní schůzce, popřípadě při telefonickém pohovoru. Sociální pracovnice převezme vyplněnou žádost, vyplněný formulář vyjádření lékaře a bude Vás informovat o kritériích a pravděpodobném termínu možného přijetí.
Pokud bude v našem zařízení vhodné volné místo, budete ihned kontaktováni a bude s Vámi následně uzavřena „Smlouva o poskytování sociální služby“.

Informace o zpracování osobních údajů.

Dotazník pro žadatele.