Ubytování

Ubytování

Uživatelé jsou ubytovaní ve dvoulůžkových pokojích s bezbariérovým WC a sprchovým koutem. Jednotlivé pokoje mohou být vybaveny polohovacími lůžky nebo válendami, nočním stolkem, šatní skříní, stolem, židlí, komodou nebo dle individuálních potřeb uživatele.

Kontaktujte nás!

Stravování

Stravování

Uživatel má zajištěno celodenní stravování dle aktuálního zdravotního stavu a podle předem zveřejněného jídelního lístku. Stravování probíhá v jídelně nebo při zhoršení zdravotního stavu na pokoji uživatele.

Kontaktujte nás!

Péče

Péče

Uživatelům, kteří jsou příjemcem příspěvku na péči, jsou poskytovány tyto základní činnosti péče:

a) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
b) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
c) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
d) aktivizační činnosti
e) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarání osobních záležitostí

Rozsah péče je individuální a je dán potřebami uživatele a mírou jeho závislosti na péči.
Zdravotní péče je realizovaná prostřednictvím smluvního zdravotnického zařízení a prostřednictvím zaměstnanců poskytovatele, kteří mají odbornou způsobilost pro výkon ošetřovatelské a rehabilitační péče.
Uživatelům jsou dále poskytovány další služby nad rámec základní péče. Rozsah služeb a výše úhrady za jejich poskytování je s uživatelem sjednán individuálně.

Kontaktujte nás!

Aktivizační činnost

Aktivizační činnost

V rámci aktivačně terapeutických programů (individuálních i skupinových) se uskutečňují různé pravidelné i jednorázové akce. Respektujeme iniciativu a zájmy obyvatel a vycházíme z jejich potřeb změněných věkem nebo onemocněním. Účast na aktivitách je dobrovolná, každý si může vybrat, co ho zajímá. Nabídka aktivit je otevřená nápadům a podnětům obyvatel.

Kontaktujte nás!